Skip to main content
Home » Helseinnovasjon » Derfor bør du tenke over drikkevanene dine i sommer
Sponset

AEF om de eldres drikkevaner: – Det er viktig å legge vekt på barnas ve og vel, samt ha fokus på interaksjonen mellom alkohol og medisiner.

Trond Ivar Hansen

Organisasjonsarbeider i AEF Arbeiderbevegelsens rus og sosialpolitiske forbund

Trond Ivar Hansen, organisasjonsarbeider i AEF Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund, vil at flere seniorer skal ha større bevissthet rundt sitt alkoholbruk.

– Mange er ikke klar over den negative virkningen av for mye drikking, sier han.

– Når forskningen tilsier at det har blitt en markant økning i alkoholforbruk blant eldre, så er det klart at vi ser alvorlig på de negative konsekvensene dette gir, påpeker Trond Ivar Hansen i AEF.

Studier fremhevet av organisasjonsarbeideren viser en markant endring i alkoholvaner blant eldre i Norge. Spesielt gjelder dette aldersgruppen 67-79 år, hvor mer enn halvparten av mennene (54 prosent) drikker alkohol en eller flere ganger i uken, ifølge tall fra SSB.

– Lite kunnskap der ute

–  Mitt inntrykk fra foredragene og arrangementene som vi avholder hos pensjonistforeninger rundt om i landet, er at veldig mange ikke er klar over farene. Dette gjelder spesielt kombinasjonen av alkohol og medikamenter. Vi ser at alkoholinntak kan svekke effekten av medisinene betydelig, noe som i verste fall kan lede til fatale konsekvenser, uttaler Trond Ivar Hansen og opplyser at AEF så langt har besøkt 350 av mellom 800 og 1200 pensjonistforeninger i landet.

Hvorfor har alkoholinntaket økt så mye de siste årene?

–  Det skyldes nok flere faktorer. Eldre i dag reiser mer, har generelt bedre økonomi og har adoptert en annen drikkekultur enn tidligere generasjoner, forklarer Hansen.

–  Jeg ser det også hos min kones aldersgruppe, som er cirka ti år yngre enn meg, altså i 50-årene. De unner seg oftere et glass vin eller to midt i uka for å “avstresse” eller fordi de vil være sosiale. Dette er en kultur som kommer av en nyere livsstil hos voksne, legger han til.

Påvirker barna negativt

Samtidig er det også en annen og minst like viktig grunn til at AEF ønsker å spre informasjon om de eldres drikkevaner og alkoholinntakets negative påvirkning: Barna som gruer seg til sommerferien.

–  Når voksne drikker, forandrer det atmosfæren, ofte til det verre for barna. Det er en påvirkning som kan gjøre sommeren til en tid mange barn gruer seg til, uttaler Trond Ivar Hansen.

– Barn er utrolig lojale, selv i situasjoner der de kan ta skade av det. Dette er noe de voksne må ta innover seg, legger han til.

Holder foredrag over hele landet

Hansen presiserer at selv om organisasjonen jobber for å spre informasjon om rusbrukens negative innvirkninger, så er ikke budskapet at en skal slutte å drikke fullstendig, men at man skal basere seg på en edruelig livsstil. Selv om organisasjonen så langt har holdt foredrag hos flere hundre pensjonistforeninger så langt, er arbeidet langt fra over.

Organisasjonen arrangerer dagskonferanser hos helsepersonell, høyskoler, fagskoler, politikere og kommuneansatte – hvor tema om blant annet alkohol, rus og legemidler, står på dagsordenen.

–  AEF er en upolitisk, uavhengig organisasjon som gjør dette arbeidet gratis hos pensjonistforeninger rundt omkring, takket være støtte fra Helsedirektoratet.

FAKTA

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund arrangerer dagskonferanser med temaer som ungdom og rus, ruspolitikk generelt og med temaet aldring, alkohol og legemidler.

I løpet av høsten håper vi å gjennomføre ti konferanser rundt om i landet. Følg med på hjemmesiden vår arbef.no og følg oss på facebook.com/AEF1932 hvor vi legger ut program.

Vi besøker pensjonistforeninger/klubber/lag i hele Norge med informasjon om mulige konsekvenser ved blanding av alkohol og legemidler. Til dette arbeidet får vi prosjektstøtte fra Helsedirektoratet.

Les mer på arbef.no

Av Kristian Mendoza

Next article