Skip to main content
Home » Helseinnovasjon » Hologramteknologi revolusjonerer kirurgisk planlegging
Sponset

Allerede i år vil leger og kirurger kunne se et hologram av leveren din med mixed reality-briller.

Se for deg følgende scenario: En lege i Tromsø bruker mixed reality (MR)-briller for å undersøke pasientens lever i 3D. For å diskutere mulige kirurgiske tilnærminger tar legen kontakt med to kirurger, en fra Oslo og en fra Trondheim og inviterer dem til et virtuelt møte for å se 3D modellen av leveren.

Sammen med sine to kollegaer, bruker han Mixed Reality-brillene til å se på det samme tredimensjonale lever-bildet i sanntid. De beveger på det, snur det opp -ned og zoomer inn og ut. De kommer frem til en konklusjon, og legen i Tromsø vet bedre hvilken behandling som er den mest optimale for pasienten. 

Dette høres kanskje ut som en scene fra en sci-fi film, men denne teknologien finnes allerede og blir – mest sannsynlig – godkjent for klinisk bruk i løpet av 2023.  

 CT og MR-bilder 

– Med den nåværende teknologien som CT og MR-bilder, kan tolkningen variere fra person til person. Men med hologrammer er det en felles forståelse og alle ser det samme bildet på en mer objektiv måte. Dette gjør at samarbeidet mellom kirurgene kan være mer nøyaktig og samkjørt, og at de kan ta bedre beslutninger på vegne av pasienten, fastslår UX-designer i HoloCare Jarl Erik Cedergren.  

Jarl Erik Cedergren

UX-designer i HoloCare / Sopra Steria

Han tilhører teamet som, sammen med blant annet Intervensjonssenteret (IVS) ved Oslo Universitetssykehus (OUS), utviklet hologram-teknologien som lar legene og kirurgene se organer i form av hologrammer.  

– Ved å se på hologrammer får kirurgene en ny dimensjon til bildene de allerede har jobbet med i mange år. Dette åpner opp for mange nye muligheter, som for eksempel tettere samarbeid basert på kirurgenes behov, noe som gir stor verdi, legger han til mens lege og forsker Egidijus Pelanis PhD og HoloCare-kollega Dag Otto Christensen nikker enig.  

Egidijus Pelanis PhDv

Lege og forsker ved Intervensjonssenteret

Dag Otto Christensen

Design & Product Manager i HoloCare/ Sopra Steria

– For å lage en 3D-versjon av et organ, bruker vi både allerede eksisterende MR- og CT-bilder av pasienter som bearbeides. På denne måten lager vi en virtuell modell av organet som kan sees i miljøet rundt seg, som for eksempel rett utenfor operasjonssalen, andre rom på sykehuset eller helt andre plasser man befinner seg i, sier Pelanis som har forsket på Hologram-teknologi i helseøyemed.  

– For å lage en 3D-versjon av et organ, bruker vi allerede eksisterende røntgenbilder av pasienter som bearbeides. På denne måten lager vi en virtuell modell av organet som kan sees i miljøet rundt seg, sier lege og forsker Egidijus Pelanis.

Enkelt å bruke 

Videre forklarer han at Mixed Reality briller har sin egen datamaskin. Dermed trenger den ikke å kobles til en PC. I tillegg lades brillene opp via en USB-kabel, akkurat som en mobiltelefon.  

Dette gjør at man kan bruke brillene hvor som helst hvor man har internett, uten å være avhengig av annet utstyr.  

Som henholdsvis UX-designer og produktsjef i HoloCare, er Jarl Erik Cedergren og Dag Otto Christensen opptatt av å få frem følgende: De har, gjennom hele prosessen, samarbeidet tett med kirurger og forskere i utviklingen av det som vises i Mixed Reality-brillene. 

– Vi har en design-drevet tilnærming til all utvikling, og vi pleier å si at produktene er laget «av kirurger, for kirurger». Vi har brukt utallige timer sammen med klinikerne gjennom flere år for å forstå den kliniske arbeidsflyten og de kliniske behovene – hvordan helt ny teknologi kan gi verdi og komplimentere dagens rutiner og prosesser så sømløst som mulig, opplyser Christensen, som forteller at de jobber med å få godkjenning til kommersiell bruk.

Når vil dette bli tilgjengelig for sykehus og klinikker?  

– Uten å gå inn på detaljer, kan vi si at det vil bli tilgjengelig for klinisk bruk i løpet av året dersom alt går som planlagt, sier Christensen.  

Dette er hologramteknologi

Hologramteknologi er en metode for å lage tredimensjonale bilder av objekter ved å bruke laserteknologi. Hologrammer kan gjengi et objekt i fullstendig 3D, og kan sees fra forskjellige vinkler. Denne teknologien brukes i en rekke sammenhenger, som design, kunst, og underholdning. Hologramteknologi har potensial til å forbedre måten vi kommuniserer og samarbeider på, og kan bidra til å forbedre ytelsen og produktiviteten i ulike bransjer. 

Av Kristian Fabrizio

Next article