Skip to main content
Home » Helseinnovasjon » Innovasjonssamarbeid med imponerende resultat 
Sponset

Vitalthings har utviklet verdens første kontaktløse pasientmonitor som kontinuerlig måler pustefrekvens. Monitoren, med navnet Guardian M10, har bestått alle kliniske tester og forventes å være i markedet i løpet av tredje kvartal 2024.

Guardian M10 ble skapt gjennom Autoskår, et innovasjonssamarbeid mellom helsevesenet og næringslivet, med St. Olavs hospital som behovseier, Vitalthings som hovedleverandør og DNV Imatis som underleverandør. Universitetssykehuset i Nord-Norge og Malvik kommune deltok som følgevirksomheter. Prosjektet fokuserte på å forbedre pasientsikkerhet, effektivisere behandling og optimalisere personalressurser. Tett brukerinvolvering har sikret at produktets egenskaper, brukergrensesnitt og IT-krav møter helsevesenets behov.

Foto: VitalThings

Kontinuerlig og kontaktløs monitorering 

Guardian M10 monitorerer pustefrekvens kontaktløst, uten behov for ressurskrevende oppkobling med kroppsnære kabler og sensorer. Kontaktløs monitorering muliggjør økt pasientsikkerhet for alle brukergrupper, inkludert de som er forvirret, påvirket av rus eller av andre årsaker ikke tolererer kroppsnært utstyr. En trådløs sensor på håndleddet gjør også pasientmonitoren i stand til å måle puls og oksygenmetning kontinuerlig. 

– Vi har behov for en sensor som måler pustefrekvens og puls både kontaktløst og kontinuerlig. Kontinuerlige målinger øker nemlig sjansen for å fange opp forverringer hos pasienten i større grad enn vi klarer i dag, sier overlege Lars E. Laugsand fra akutten på St. Olavs hospital.

– Pustefrekvens, puls og oksygenmetning i blodet er de tre viktigste målingene for å fange opp forverringer tidligere hos pasienter. Guardian M10 vil derfor bidra til økt pasientsikkerhet, tilføyer han.

Lars E. Laugsand

Overlege ved akutten på St. Olavs hospital

Brukervennlig og effektiv 

Pasientmonitoren er designet for å være intuitivt og enkelt å bruke, noe som er avgjørende i hektiske kliniske miljøer. Helsepersonell fra både akutten og sengepost har vært involvert i utviklingen av brukergrensesnittet, noe som har resultert i et system tilpasset deres behov.

– De ansatte opplever teknologien som brukervennlig og lett å lære, fortsetter Laugsand.

Dette er Vitalthings Guardian M10

Guardian M10 er en avansert kontaktløs pasientmonitor som kontinuerlig måler pustefrekvens, verdens første i sitt slag.

Den måler kontinuerlig puls og oksygenmetning ved hjelp av en trådløs sensor på håndleddet og kan integrere informasjon fra flere typer sensorer.

Systemet har et intuitivt brukergrensesnitt utviklet i samarbeid med helsepersonell, og kan brukes i ulike miljøer som akuttmottak, sengeposter, sykehjem og hjemmet.

Kliniske tester bekrefter at Guardian M10 er nøyaktig og pålitelig, og vil være medisinsk godkjent i CE klasse 2b.

Les mer på vitalthings.com

Omfattende bruksområde

Pasientmonitoren er fleksibel og kan brukes i akuttmottak, sengeposter, og i kommunen, noe som forbedrer ressursutnyttelse og pasientsikkerhet.

– På sikt kan Guardian M10 erstatte intervallbaserte systemer med kontinuerlig måling, sier Laugsand.

Pasientmonitoren gir deg automatisk kontinuerlig og presis overvåkning av pasientens pustefrekvens og i oppgradert versjon, puls. Foto: VitalThings

Positive kliniske erfaringer 

– Den kliniske utprøvingen viste at monitoreringen av pasientene var svært nøyaktig og uten falske alarmer. Dette gir et godt utgangspunkt for deteksjon av endringer i pasientens tilstand og muliggjør tidligere iverksetting av tiltak. Resultatene fra disse testene er i ferd med å bli publisert vitenskapelig, og de er lovende for fremtidig bruk i klinisk praksis, sier Ole Kristian F. Thu, Chief Medical Officer hos Vitalthings.

Ole Kristian F. Thu

Chief Medical Officer, Vitalthings

Fremtidige perspektiver og internasjonale muligheter

Vitalthings ser potensiale for internasjonal lansering av Guardian M10, spesielt med tanke på den globale mangelen på helsepersonell. Teknologien kan bidra til å optimalisere ressursbruk og forbedre pasientbehandling globalt.

– WHO anslår en mangel på 12,9 millioner helsepersonell innen 2035. Vi må tenke nytt både nasjonalt og internasjonalt, sier Thu.  

Vitalthings har en visjon om å forbedre folks liv. Ved å utvikle banebrytende teknologi, gir vi helsepersonell de verktøyene de trenger for å ta velinformerte beslutninger. Dette resulterer i økt trygghet for brukere, pasienter og deres pårørende.

Les mer på vitalthings.com

Tryggere og mer effektive pasientforløp 

Guardian M10 representerer et betydelig fremskritt innen medisinsk teknologi. Internasjonal forskning viser at kontinuerlig overvåkning kan redusere dødelighet, overføring til intensivavdelinger og liggetid på sykehus. – Med positive kliniske resultater og stor brukervennlighet, er nyvinningen klar til å bidra til bedre pasientmonitorering. Vi registrerer stor interesse for produktet vi har utviklet og er glade for at løsningen vår vil kunne bidra til tryggere og mer effektive pasientforløp,

Vitalthings Guardian M10

Fremtidens pasientmonitor for komplekse utfordringer

Av Tom Backe

Next article