Skip to main content
Home » Helseinnovasjon » Jakten på gevinstene
Sponset

Hvordan kan teknologi sikre bedre helsetjenester, og samtidig være økonomisk bærekraftig? Sammen med Oslo Economics jobber teknologiselskapet Aidn med å kartlegge og fremskrive gevinstene til et helt nytt journalsystem. 

Det er ingen hemmelighet at helsevesenet bruker for mye tid på å jobbe i utdaterte digitale løsninger som ikke snakker sammen. Dette skjer i en tid med en kommende eldrebølge – der bemanningen på sykehus, legevakt og andre institusjoner ikke spiller på lag med antall pasienter. Ifølge Jon Helge Andersen, kommersiell direktør i Aidn, er det nettopp her skoen trykker:

Eldrebølgen og mangelen på helsepersonell er to av vår tids største utfordringer. Ved å utvikle brukervennlige systemer for klinisk journal, samhandling og ressursstyring, skal vi i Aidn gjøre det enklere å ta vare på pasientene, sier han og utdyper:

– Aidn er et nytt journalsystem som er spesielt utviklet for kommunehelsetjenesten. Noe av det viktigste vi gjør er å redusere skjermtiden, slik at helsepersonell kan fokusere på det de virkelig brenner for: Trygghet og god helse for pasientene, sier han. 

Jon Helge Andersen

Kommersiell direktør i Aidn

Lager verktøyene brukerne trenger

Aidn har på kort tid bygget et sterkt produktmiljø med omtrent 100 ansatte. Ved å lytte og lære fra brukerne, skal produktet gi betydelige gevinster som sparer tid og ressurser. Dette skal igjen gjøre det enklere å gi mer og bedre pasientbehandling. Aidn er derfor i tett dialog med brukerne, både gjennom tradisjonelle brukertester og samarbeid med kommuner som tester og piloterer systemet i daglig drift. 

Fra tidstyver til målbar gevinst

– Uansett hvor mye vi piloterer, tester og måler, er det viktig for oss å finne konkrete eksempler på gevinstene. Aidn er og skal bli et godt, brukervennlig og forståelig produkt som brukerne elsker, men også et produkt som gir noe tilbake til samfunnet. En investering som om 5, 10 og til og med 30 år fortsetter å gi gevinster i form av mer tid til alle som jobber i helsevesenet – og bedre tjenester til innbyggerne, sier han. 

Aidn samarbeider derfor med Oslo Economics, et selskap som utreder, analyserer og gir råd om økonomiske problemstillinger, for å lettere regne på hva kommunene kan forvente når de tar systemet i bruk, og hvordan de maksimerer gevinstene. 

– Når vi utvikler og tester produktet er det avgjørende at vi tar målingene på alvor. Dette gjør vi ved å hente inn data og vise hvordan Aidn gir spesifikke gevinster, til bestemte kommuner, forklarer Andersen.

Velkommen til en enklere helsehverdag

Vi er Aidn. Sammen med helsepersonell, pasienter og pårørende lager vi et nytt journalsystem for dokumentasjon og samarbeid i helsevesenet.

Skal sikre langsiktig økonomisk vekst

Ved å gå dypere til verks skal Aidn sikre lønnsomhet og unngå at kommunene får dårligere ressursbruk og tjenester på grunn av manglende investeringer. Hovedtanken er at et skybasert og moderne system, tilpasset etter dagens behov, sikrer langsiktig økonomisk gevinst. 

– Sammen med Oslo Economics vil vi vise de langsiktige besparelsene. Et eksempel, hentet fra en kartlegging fra en av pilotkommunene våre, viser at vår måte å løse oppgavehåndtering på reduserer tidsbruken deres med 75 prosent, sammenlignet med systemene de bruker i dag. Dette er kun ett av mange områder der vi jobber med å spare tid, avslutter Andersen.

Møt Aidn på Arendalsuka

Jakten på gevinstene fortsetter for Aidn, og under Arendalsuka i august inviterer selskapet noen av landets fremste eksperter til å diskutere temaet.

Dato: 12. August
Tid: 12:00–12:50
Sted: Arendal, Castelle, 1. etg

Les mer på arendalsuka.no

Next article