Skip to main content
Home » Helseinnovasjon » Nors Care – sikter mot ytterligere vekst i Norge og nå også internasjonalt
Sponset

Etter rask vekst tar den norske startupen grep og skifter navn før de lanserer i utlandet. Nors Care bruker ny teknologi som i samspill med helsetjenesten øker brukernes kunnskap om egen helsesituasjon.

– Dagens modell i helsetjenesten for opplæring og støtte til pasientgrupper med økt opplæringsbehov er ikke tilstrekkelig, og i Europa har 50 prosent dårlig helsekompetanse. Dette rammer både enkeltindivider og samfunnet med økt risiko for kroniske plager, dødsfall og belastning av helsetjenesten. Det ønsker vi å gjøre noe med, forklarer Peter Gulliksen, gründer og administrerende direktør i Nors Care.

Peter Gulliksen

Gründer og administrerende direktør i Nors Care

Appen Nørs

Forskningsrapporter, helsetjenesten og pasienter var enige, markedet ønsket en enkel og effektiv digital løsning for å forstå og mestre egen helse, og dermed forbedre folkehelsen. Ved hjelp av nyskapende helse- og læringsteknologi, skapte Helseoversikt, som de het da, en digital plattform for gravide og småbarnsforeldre. I dag heter de Nors Care, og appen har byttet navn til Nørs. Nørs har kun vært tilgjengelig i Norge, hvor hele 150 000 har lastet ned appen, og i 2022 hadde den over 24 millioner besøk. Nørs er i dag tilgjengelig på engelsk, norsk, somali og arabisk, og flere oversettelser er i anmarsj.

– Som helsepersonell er det krevende å sørge for at alle pasienter får like god opplæring, spesielt når man vet at de glemmer opptil 80 prosent av all informasjon de får muntlig i en konsultasjon. Derfor utgjør det en stor forskjell for å kunne be brukeren laste ned appen og stole på at de da fikk tilgang til individtilpasset opplæring og verktøy, forteller jordmor og faglig rådgiver i Nors Care, Tonje Wessel Rummelhoff.

Tonje Wessel Rummelhoff

Jordmor og faglig rådgiver i Nors Care

Språktilpassing

I Norge har løsningen på rask tid blitt tatt i bruk av kommunal helsetjeneste i 100 kommuner. De bruker Nors Care sin læringsplattform for å sikre at forebyggende helseinformasjon når ut til innbyggerne. Læringen fra samarbeidet i Norge, og pilotene med å tilby innhold på språk som somali og arabisk, har vært viktig i forberedelsene for å lansere internasjonalt.

– Vi så raskt behovet og muligheten for å skalere teknologien til andre pasientgrupper og land, men vi så også behovet for å lære mer om både språktilpasning men også kulturtilpasning for å være relevant for flere. Dette arbeidet har vi nå gjort, men en siste brikke manglet, nemlig navnet. Helseoversikt som vi het før måtte erstattes, og siden vi skal ta kunnskap og forskning fra Norge ut i verden, var det naturlig å koble det til vårt utgangspunkt. Vi vil derfor stolt ta med oss Nors Care ut i verden og utgjøre en positiv forskjell, samtidig som vi fortsetter vekstreisen, både internt og i Norge, sier Gulliksen.

Nors Care forbedrer folkehelsen ved hjelp av nyskapende helse- og læringsteknologi. Våre digitale verktøy og tjenester hjelper mennesker til å ta vare på egen og andres helse. Trygt, enkelt og relevant.

Les mer på norscare.com

Lanserer nytt produkt

Egenanmeldt sykefravær er i Norge på sitt høyeste på 14 år. Mange peker på arbeidsmiljøet, forventninger til en selv og samfunnsnormer som skaper press. I en undersøkelse med over 2 000 respondenter fra over 800 bedrifter er det kun 20 prosent som vil anbefale sin arbeidsgiver som en familievennlig arbeidsplass.

– Det var skremmende resultater vi så i undersøkelsen, men ikke helt uventet. Vi ser tydelig at arbeidsgiver har en lang vei å gå for å skape en helsefremmende arbeidsplass, og innsatsen enkelte bedrifter har gjort viser seg å ikke være treffsikkert nok, sier Gulliksen.

Nylig fikk de første bedriftene i Norge teste ut selskapets nye endringsverktøy CareAbility, som har gitt dem en dypere innsikt, slik at de kan iverksette endringer.

– Bedriftene opplever et stort internt engasjement rundt tiltaket, og de roses for å ta tak på vegne av de ansatte, sier Gulliksen.

Behov for enkle verktøy

Basert på forskning og tett samspill med bedrifter har Nors Care utviklet en metode for å innhente innsikt og konkrete forbedringstiltak fra både ledelse og ansatte. Dette inkluderer forskningsbasert e-læring som bidrar til implementering av enkle, men effektive tiltak.

– Vi oppdaget, sammen med samarbeidspartnere, et behov for å skape mer selskapsspesifikk innsikt på hvilke forhold som de ansatte pekte på som utfordrende, når det kom til å kombinere arbeidsliv med omsorgsoppgaver for egen eller andres helse. Det var også et behov for å utruste nærmeste leder og ansatt med enkle verktøy som kunne forløse dialogen de imellom, slik at man sammen fant gode muligheter for å tilpasse arbeidsdagen ved behov.

Nors Care

Helseteknologi som skaper mestring.

Av Cathrine Naglestad

Next article