Skip to main content
Home » Helseinnovasjon » Norsk oppfinnelse kan revolusjonere øye-diagnostikk
Sponset

Teknologiselskapet Bulbitech har utviklet en maskin- og programvare som måler øye- og pupillebevegelser raskere – og sikrere, som ved hjelp av nye biomarkører og målemetoder virker svært lovende.

Øyesykdommer – og nevrologiske tilstander som gir synsproblemer – er et betydelig helseproblem globalt, og tilstandene kan ha stor innvirkning på livskvaliteten til de berørte.

– Glaukom (grønn stær), katarakt (grå stær), aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) og diabetisk retinopati er blant de hyppigste, men det fins mange flere, ikke minst indusert av nevrologiske årsaker, forteller Goran Petrovski, professor ved UiOs Senter for Øyeforskning og Innovativ Diagnostikk, og overlege ved seksjon for kirurgisk netthinne på Oslo universitetssykehus.

Goran Petrovski

Professor og øyelege ved Øyeavdelingen på Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Tidlig diagnose avgjørende

– Blant de nevrologiske tilstandene kan jeg nevne optikusnevritt, som kan være assosiert med multippel sklerose (MS), en autoimmun sykdom som rammer unge voksne, spesielt kvinner, eller kan forekomme idiopatisk (av ukjent årsak).

Det norske medtech-selskapet Bulbitech har utviklet avansert program- og maskinvare, som, ved hjelp av biomarkører, svært raskt sporer pasientens øyebevegelser, og dermed bidrar til tidligere diagnoser, som Petrovski anser avgjørende:

– Det er kritisk for å forhindre eller redusere irreversible synstap og forbedre pasientenes livskvalitet. Mange øyesykdommer og nevrologiske tilstander som påvirker synet, utvikler seg gradvis, og kan være asymptomatiske i tidlige stadier. Tidlig oppdagelse gjør det mulig å starte behandling før betydelig skade oppstår.

Foto: Spætt Film
Foto: Spætt Film

– Med BulbiCAM er det blitt mulig å oppdage øyesykdommer tidligere og med større presisjon, mener han.

– Bruken av biomarkører, spesielt funksjonelle tester, er blitt en viktig metode for å forbedre diagnostisering, behandling og overvåking av ulike øyesykdommer og nevrologiske tilstander som påvirker synet.

Ifølge Petrovski er BulbiCAMs funksjonelle tester og løsninger uunnværlige verktøy for øyeleger.

Dypt savnet løsning

UiO-stipendiat Solveig Dalbro, som også er nevrolog ved Oslo universitetssykehus, deltar i forskningsprosjektet sykehuset og Bulbitech samarbeider om.

Emilia Kerty

Spesialist i øyesykdommer og i nevrologi, overlege og professor emerita. Hun har vært veileder for Solveig Dalbro.

– Problemer med syn og øyebevegelser ses ved mange nevrologiske sykdommer. Vi har lenge ønsket oss et apparat som kan måle øyebevegelser objektivt, og vise resultatet med en gang. Disse målingene kan brukes til å se endring mellom to undersøkelser og forhåpentligvis finne tegn typisk for en diagnose.

Dalbro presiserer at man har utstyr for å måle øyebevegelser i dag, men det vi har nå er vanskelig og tidkrevende i bruk.

– BulbiCAM gjør dette enklere og raskere, med umiddelbare resultater, så vi har stor tro på at det vil effektivisere hverdagen, men først må vi finne ut hvor pålitelige og stabile målingene er. Det er bakgrunnen for at vi og Bulbitech har inngått samarbeid om prosjektet, med midler fra Forskningsrådet.

Solveig Dalbro (avbildet), UiO-stipendiat og nevrolog ved Oslo universitetssykehus. Hun er veiledet av Professor Emilia Kerty ved Rikshospitalet. Foto: Øystein Horgmo, UIO

– I første omgang har vi valgt ut diagnosene Parkinsons sykdom og ataksi, med hovedvekt på førstnevnte. Håpet er at vi med øyemålinger kan stille riktig diagnose tidligere, bruke færre kostbare tilleggs-undersøkelser, og følge opp pasientene bedre. Dermed kan også kvaliteten på behandlingen forbedres.

Objektive og presise måter å måle behandlingseffekt på ved Parkinsons sykdom, er etterspurt. Derfor mener Solveig Dalbro BulbiCAM øyemålinger kan vise seg nyttige i legemiddelstudier.

– Jeg har BulbiCAM på ei tralle, og kan undersøke pasienten der de er, i poliklinikk eller på sengepost. Pasienten får på seg en maske og ser inn i BulbiCAM. Så kan jeg starte forskjellige tester, som går ut på at pasienten for eksempel skal følge en grønn prikks bevegelser over skjermen. Resultatene kommer umiddelbart opp på skjermen, forteller hun.

Det er nå fullført fire kliniske studier med oppsiktvekkende resultater. Produktet vil være tilgjengelig for leger og helsearbeidere over hele verden, og vil endre dagens manuelle og tungvinte praksis, slik at spesialister får objektive måledata de tidligere ikke hadde tilgang til.

Av Jarle Petterson

Next article