Skip to main content
Home » Helseinnovasjon » Norskutviklet digital løsning som gjør legehverdagen enklere
Sponset

Med Spirare fra Diagnostica er de tre undersøkelsene hvile-EKG, spirometri og 24-timers blodtrykk samlet i ett felles dataprogram. Løsningen er utviklet i samarbeid med norske klinikere som kjenner norske retningslinjer og norske legers behov. 

– Kundene ønsker løsninger som er godt integrert og som flyter sømløst mellom de forskjellige systemene. Spirare er integrert med de fleste pasientjournaler, og man merker knapt at man jobber med forskjellige systemer, sier Lars Kristian Roland, CTO i Diagnostica AS.

Lars Kristian Roland

CTO, Diagnostica AS

Diagnostica ble grunnlagt av den norske legen Knut Henrik Falkvoll i 1983. Han utviklet digitale løsninger for leger for å spare tid på legekontoret. Diagnostica har i dag en vesentlig del av markedet i Norge og Sverige. Siden 2015 har firmaet vært eid og drevet av de ansatte, og eksterne investorer, som Hawk Infinity, som har kommet inn for å hjelpe til med videre vekst. I dag teller de elleve ansatte som holder til på Økern. Hovedkunden er allmennlegen i fastlegepraksis og på legevakt, men de har også noen avtalespesialister på kundelista. Bedriftshelsetjenesten bruker ofte systemene, og utgjør hver fjerde til femte kunde.

– Siden vi kjenner norske forhold, kan vi tilpasse og tilby en fleksibilitet og brukervennlighet som mange av de store, internasjonale leverandørene ikke klarer. Vi setter brukervennlighet veldig høyt, og vi samarbeider med norske leger og helsepersonell gjennom hele produktutviklingen, sier Roland.

Brukervennlig webløsning som snakker med EPJ

Diagnosticas produkt har vært på markedet i mange år, som en pc-basert løsning.  I år feirer de 40-års jubileum, og har levert innovative helseløsninger i 40 år til fastlegemarkedet. Nå jobber de med å utvikle en sikker webbasert skyløsning. 

– Når elektronisk pasientjournal (EPJ) blir mer web- og skybasert, er det viktig at diagnoseløsningene også blir webbaserte. Dermed kan legene få tilgang på systemet når de jobber hjemmefra, og det er lettere å samhandle med spesialister. Vi tilbyr også løsning til Mac, sier Roland.

Det var en stund man tenkte at man måtte bytte ut alt legene hadde med ett system fra én leverandør for å få bedre løsninger. Slik er det ikke lenger.

– Det gode samarbeidet vi har med norske EPJ-løsninger, spesielt inn mot fastlegemarkedet, viser at det går an å samarbeide og lage gode integrerte løsninger på tvers av flere leverandører. Man kan ha et økosystem av løsninger som arbeider sammen, sier Roland.

Vi setter brukervennlighet veldig høyt, og vi samarbeider med norske leger og helsepersonell gjennom hele produktutviklingen.

Setter pasientsikkerheten høyt

– Men hvordan er det egentlig med sikkerhet når løsningen er webbasert?

– Vi setter pasient- og personsikkerhet veldig høyt. En webbasert løsning kan være sikrere enn en løsning som er på pc-en på kontoret. Vi bruker Norsk helsenetts påloggingsløsning, der man må logge på med for eksempel Bank-ID. Da har man bedre oversikt over hvem som har tilgang til opplysningene, enn om opplysningene ligger direkte på pc-en som står på et kontor der flere er innom i løpet av dagen, sier Roland.

I bunnen på webløsningen bruker Diagnostica den internasjonale standarden HL7 FHIR for lagring og deling av data. Denne standarden er anbefalt av norske myndigheter.

Strenge krav fra EU 

Det har også kommet en ny regulering fra EU – MDR Medical Device Regulation, som alt medisinsk utstyr må tilpasse seg. Roland forteller at reglene blir strengere og strengere og kravene flere og flere.

– Det begynner å bli kostbart og krevende, spesielt for en relativt liten norsk bedrift som oss. Selv store leverandører trekker produkter fra markedet fordi det er store kostnader med å få dem MDR-godkjent. Heldigvis har vi Hawk Infinity og flere andre solide investorer i ryggen, sier han.

Likevel understreker Roland at denne reguleringen sikrer at medisinsk utstyr har god kvalitet, noe som er veldig viktig.

– Vi har en søknad inne nå, og jobber med siste finish. Når vi får MDR-godkjenning, vil det også gi gode muligheter for internasjonal ekspansjon. Det er noe vi ser for oss i fremtiden.

Spirare komplett

I Spirare komplett kan du samle 24-timers blodtrykk, EKG og spirometri i én plattform. Spirare-systemet utvikles i samarbeid med skandinaviske leger for at du skal være trygg på at undersøkelsene er korrekte og oppdaterte. Automatisering og kommunikasjon med EPJ er noen av Spirares viktigste fordeler.

Av Marte Frimand

Next article