Skip to main content
Home » Helseinnovasjon » – Superfornøyd med nytt journal- og fagsystem
Sponset

Omsorgsteknologi-selskapet Care it har hatt en imponerende vekst de siste årene, og det ser ikke ut til å bremse. Deres skybaserte journal- og fagsystem for pleie og omsorg har tatt markedet med storm, med mål om å effektivisere hverdagen for pleiepersonell betydelig.

Care it leverer et system som strømlinjeformer og effektiviserer arbeidsflyten for både omsorgsgivere og ledere. Selv om det lanseres mange nye IT-plattformer, er utfordringen at de ikke alltid kommuniserer godt med hverandre.

– Vi har derfor integrert plattformen med blant annet Norsk Helsenett, for å gi pleiepersonell et brukervennlig grensesnitt, som gjør arbeidsdagen mer produktiv, forteller daglig leder Per Even Bjerketvedt.

Per Even Bjerketvedt

Daglig leder, Care it

Tid til kjærlighet

Han er fullt klar over at det stadig lanseres nye IT-plattformer for pleie- og omsorgstjenestene, men det frustreres over at de ikke «snakker» sammen.

– Der er samhandlings-plattformene til Norsk helsenett og Helsenorge instrumentelle, noe vi har tatt hensyn til, slik at pleiepersonell kun behøver å forholde seg til én flate, som byr på et brukervennlig grensesnitt og gir en langt mer produktiv arbeidsdag. Det frigir mye tid og rom for kjærlighet, sier han.

Så skorter det heller ikke på lovord. Da omsorgs- og barnevern-selskapet Aberia innledet sitt samarbeid med Care it, var ikke 100 prosent av selskapets behov inkludert i løsningen, men det ordnet seg fort, skal vi tro Jonas Berg Jonas, som er stabssjef i Aberia:

Jonas Berg Jonas

Administrasjonssjef i Aberia

– Vi har brukt Care it i et par år, men alt i starten møtte vi et system vi skjønte ikke var helt ferdigutviklet. Som aktør i en bransje med strenge krav til prosess-gjennomføring, trenger vi lovpålagt prosess-støtte i de digitale verktøyene. I begynnelsen var ikke det helt i boks. Forventningene var høye, for sånne systemer er hjertet og hjernen i virksomheten, og når du arbeider med mennesker i en sårbar situasjon, må alt være på plass, sier han.

Mye igjen for investeringen

– Vi møtte en leverandør som var opptatt av å utvikle systemet i en robust retning, og følte at de var lydhøre, og holdt løftet om å la oss påvirke utviklingen. Noe kom veldig fort på plass, mens andre ting tok mer tid, men vi fikk selv delta i utviklingen, på en måte som sikret at Care it ble enda bedre. Vi har fått mye igjen for investeringen, og er veldig stolte over hvordan alt fungerer, forteller Jonas.

Humana omsorg og assistanse tegnet kontrakt med Care it sist oktober. Alt i april ble løsningen rullet ut blant de om lag 2 000 ansatte.

– Care it ledet prosjektet svært profesjonelt, som ga et system tilpasset våre behov. Alt ble designet slik at det ble vårt eget. Det var veldig intenst, men nå har vi et system som er vårt, med høy grad av medvirkning fra vår side. Vi er imponert over den tekniske kompetansen hos Care it, så vel som innsikten i fagfeltet vårt, så vi snakker samme språk, sier Humanas kvalitetsdirektør Ann Eirin Lieng.

Ann Eirin Lieng

Kvalitetsdirektør i Humana Care

– Vi er også glad for at de var så tilgjengelige da vi gikk live, og raskt fikk avklart akutte problemer. Systemet er svært godt tilpasset bransjen, og gir veldig gode muligheter for å dokumentere i en struktur tilpasset arbeidet. Tilbakemeldingene fra medarbeiderne er i alle fall positive, forsikrer hun.

Ribo støtte på skjær i sjøen alt før implementeringen av Care it, da de mottok pålegg om innrapportering til offentlige registre, som på det tidspunktet ikke var inkludert, men Care it kastet seg rundt.

– Vi hadde noen utfordringer, men Care it var tilgjengelige, så det ble noen møter og testrapporter, og de tok det på strak arm. Vi har også hatt utfordringer med rapporteringen til Helfo, men igjen: Care it stiller opp og finner løsninger, forteller Linn Wold Lyngseth, fagleder i Ribo.

Linn Wold Lyngseth

Fagleder i Ribo

– Helt ferdig blir man aldri, siden verden ikke står stille. Norsk helsenett stiller ikke krav om at siste versjon av meldingstyper til enhver tid benyttes. Dermed snakker ikke systemene sammen, noe som skaper utfordringer for alle som leverer til bransjen. Heldigvis er Care it raskt på ballen.

Et skybasert  journal- og fagsystem for pleie og omsorg

Et moderne og fleksibelt system som tilpasses dine behov

Av Jarle Petterson

Next article