Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Aldri så galt at det ikke er godt for noe
Offentlig sektor

Aldri så galt at det ikke er godt for noe

bjorn-arild-gram
bjorn-arild-gram

Vi er på ny i en situasjon der det legges strenge begrensninger på fysisk kontakt i samfunnet vårt. Covid-19 har satt fart på digitaliseringen i offentlig sektor, mye takket være at vi var godt skodd da pandemien oppstod. Men er det forbigående og har det gått litt for fort i svingene?

En ting er helt sikkert: Kommunal sektor må finne nye og smartere måter å levere velferdstjenester på. Framover må det leveres flere tjenester enn i dag, med færre folk og til en lavere kostnad. Digitalisering og smart bruk av teknologi kan bidra til dette.

Vi var godt rigget

I fjor sommer la KS og Regjeringen fram en felles digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Dette var et resultat av det gode samarbeidet mellom kommunal og statlig sektor om digitalisering. Et samarbeid vi er helt avhengige av for å kunne levere enda bedre og mer effektive offentlige tjenester på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivå. At dette var på plass da pandemien kom, gjorde at vi sammen kunne lykkes med tiltak som for få år siden ikke ville vært mulig.

Kommunesiden har felles grunnmur

Samarbeidet mellom NAV, KS og kommuner gjorde det for eksempel mulig å søke digitalt om økonomisk sosialhjelp uavhengig av hvilken kommune man bor i. Noe som sparte mange for fysisk oppmøte på et tidspunkt man helst skulle holde seg hjemme, samtidig som arbeidet i NAV ble effektivisert. En av grunnene til at vi fikk det til, var at vi i løpet av de siste årene har utviklet en felles digital samhandlingsstruktur i kommunal sektor; Fiks-plattformen.

Det var også gjennom Fiks-plattformen KS, sammen med UiO og en rekke kommuner, etablerte en digital løsning for smittesporing. Å få på plass en løsning var helt kritisk, da det på det tidspunktet ikke fantes et tilbud i markedet. I dag vet vi at det er flere løsninger i bruk, noen kommuner har utviklet egne og en ny leverandør har etablert seg i markedet. Summen av dette har ført til at over 90 prosent av kommunene nå har innført digitale verktøy for smittesporing.

Nødvendig med godt leverandørsamarbeid

Kommunesektoren lykkes ikke uten et godt samarbeid med private leverandører. Kommunal sektor må ha tilstrekkelig digital kompetanse til å ta rollen som krevende kunde og samarbeidspartner i utvikling av nye og innovative løsninger, som både kan bidra til kommunal omstilling og utvikling, men også til næringsutvikling i privat sektor. Det er av stor betydning at vi lykkes med et godt samspill med markedet, for kommunesektoren kan opplagt heller ikke stå for alt det nødvendige utviklingsarbeidet selv.

Varige endringer etter korona

Covid-19 har på mange måter tvunget oss til å bli mer digitale, men hvor mye av dette er midlertidig og hvilke endringer er mer langvarige? For det er ikke sånn at jo mer digital man blir, jo bedre er det. Både innen utdanning og omsorgssektoren er det først og fremst mennesker som leverer tjenestene.

Det at vi har tatt store skritt i retning av å bli mer digitale, skal vi selvsagt utnytte og bygge videre på. Ikke bare for å stå bedre rustet neste gang en pandemi treffer oss, men for å i det hele tatt å kunne fortsette å levere velferdstjenester av høy kvalitet i årene som kommer.

Av styreleder i KS, Bjørn Arild Gram

Next article