Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Kraftsamling for velferdsteknologi
Sponset

Store digitaliseringsløft kan være tøft for en kommune alene. Så også for teknologibyen Kongsberg. Men sammen med flere kommuner kunne man sikte mot toppen. Resultatet ble et helt unikt responssenter.

For Teknologibyen Kongsberg er digitalisering i kommunale tjenester naturlig, men selv en kommune som Kongsberg, med sine 27.500 innbyggere, kommer til kort alene i kompetansekrevende digitaleringsprosjekter. Samarbeidet i Kongsbergregionen der Notodden, Hjartdal, Tinn, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg er med, har gitt en ønsket kraftsamling for digitalisering.

Når man skulle angripe behovene innen helse- og omsorg satte man seg raskt større ambisjoner enn en enkel responstjeneste.

Ikke bare et mottak

– Vi valgte å bruke mye tid på å kartlegge behov og på å finne de rette leverandørene. Nå har vi fått på plass en teknologi som gir oss de løsningene vi og brukerne har behov for, samtidig som alt kommuniserer godt sammen, sier Camilla Lobben som er daglig leder i Responssenteret.

Camilla Lobben

Daglig leder i Responssenteret

– Målet for etableringen av Responssenteret er å kunne tilby kommunene en tjeneste som skal ivareta flere oppgaver utover det å kun være et digitalt alarmmottak. Gjennom å etablere Responssenteret som et kompetansesenter for velferdsteknologi og innovativ tjenesteutvikling, styrker vi også kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten, sier Lobben og beskriver stadige nye krav til kompetanse og løsninger.

Nye krav til kompetanse

– I en verden i stadig utvikling er det viktig med umiddelbar tilgang til oppdaterte læringsressurser. Responssenteret har derfor utviklet en nettbasert opplæringsløsning for velferdsteknologi som vi kaller Responsskolen. Responsskolen dekker behovet for opplæring under alle faser av implementeringen, og er tilpasset de unike behovene til ulike nivåer av helsetjenesten, som understreker at alle kommuner kan knytte seg til Responssenteret. Vi er til for alle kommunene som vil bruke oss, sier Lobben.

Next article