Home » Offentlig sektor » Læring skjer overalt!
Sponset

Mange skoleledere ønsker å tilby et digitalt læringsunivers sammen med lærebøker. Det er nå mulig! Aschehoug Undervisnings mål er å gi elever den beste læringsopplevelsen og høyest mulig læringsutbytte.

– Vi legger til rette for at skoleledere får mulighet til å kjøpe inn både bok og digitalt slik at lærerne får valgfrihet i undervisningen, sier forlagssjef Mona Solnes.

En verden i forandring

Andreas Stien-Leenderts, lærer og konsulent på Matemagisk, beskriver en ny hverdag:

– Verden er i stadig forandring, og skolen vil alltid måtte forholde seg til utviklingen. Vi står overfor en unik mulighet til å plukke fra to verdener og slå dem sammen til én. Bevissthet og kunnskap rundt hvordan vi forvalter den, er nøkkelen til en vellykket skole.

Derfor er det med stolthet at Aschehoug Undervisning viser frem sine nye digitale og trykte læremidler, med tverrfaglig og utforskende innhold. Relevant innhold som pirrer nysgjerrigheten til elevene – samtidig som de oppfordres til å tenke kritisk.

– Vi gir skolene rabatt på bøker ved kjøp av våre digitale læremidler til hele skolen. Det gjør det lettere for lærerne å tilpasse undervisningen samtidig som elevene kan få det beste fra to verdener, sier forlagssjefen.

Foto: Oda Hveem

Ut av klasserommet

– Til fagfornyelsen utvikler vi heldigitale læremidler for alle fag og til alle trinn på grunnskolen, samt nye digitale læremidler til videregående. Vi skal bruke det digitale på det som det digitale er bra på, men målet i seg selv er jo ikke at barna skal sitte mest mulig foran skjermen. Vi legger derfor også til rette for at eleven skal jobbe analogt, og at de skal komme seg ut av klasserommet, sier Christoffer Glosli, som er ansvarlig for utviklingen av Aschehoug Univers, forlagets digitale læringsunivers.

Læreboka og skjermen utfyller hverandre

Elevene skal oppleve sammenheng mellom fag, bli kritiske tenkere og utforske verden. Universet deres blir større for hver time. Aschehoug Undervisning har et ansvar for å ivareta denne utviklingen og samtidig hjelpe lærerne i hverdagen.

– Siden elevene er forskjellige er det gull å kunne tilby begge deler. For de aller minste kan det være vanskelig å gjøre alt digitalt med mange åpne programmer på en gang. Da kan det være fint å ha bøker også, og siden barn lærer forskjellig er det viktig at vi tilbyr noe til alle. Bøkene våre har et moderne uttrykk, og hver gang barna blar om skal de få opplevelser som gjør at de holder på motivasjonen. Den virkelige verden er både digital og papirbasert, derfor er det fint at disse verdenene også henger sammen i det vi tilbyr, sier Cecilie Ranke, redaktør for det nye læremiddelet Fabel fra Aschehoug Undervisning.

Foto: Johanne Nyborg

Det beste fra to verdener

Mange lærere benytter de digitale læremidlene som samtalestartere i klasserommet. De bidrar til å få i gang den gode samtalen og de spennende diskusjonene.

– Vi vil jo ikke at hvert barn bare skal sitte foran hver sin skjerm, for det er i fellesskapet at læringen skjer. I fagfornyelsen er det viktig at elevene selv skal få anledning til å utforske sammenhenger. De skal gjøre sine egne oppdagelser og forske seg frem til løsninger i fellesskap, ikke bare bli fortalt noe av en lærer, forklarer Asbjørn Lerø Kongsnes, som er lærer ved Marikollen ungdomsskole og forfatter for Matemagisk 5-10.

– Mange av de løsningene vi har i dag gir elevene mye bedre anledning til å utforske. Gjennom det digitale kan de arbeide interaktivt på en helt annen måte enn hva som er mulig i en papirbok. Det mest fantastiske er muligheten de digitale løsningene som setter elevene i stand til å utforske, jobbe interaktivt og bli engasjert i det faget de arbeider med, fortsetter han.

Asbjørn Lerø Kongsnes,

Lærer ved Marikollen ungdomsskole og forfatter for Matemagisk 5-10

Kvalitetssikret i flere ledd

Når Aschehoug Undervisning utvikler læremidler, benytter de seg av intervjuer og testing som ledd i kvalitetssikringen. Blant annet testes digitale løsninger og bøker ut på flere skoler før de produseres, distribueres og tas i bruk.

– Vi må også nevne de dyktige og kreative forfatterne våre som både er kjempegode lærere, professorer, og lese- og skriveveiledere. Felles for dem alle er at de innehar kompetanse og erfaring som er svært relevant for å lage læremidler. Vi har et sterkt team med ressurspersoner, både i og utenfor Aschehoug Undervisning, og de er med på å lage det aller beste som lærere og elever kan ønske seg både digitalt og i bokform, avslutter Cecilie Ranke.

Av Aschehoug Undervisning

Neste artikkel