Home » Offentlig sektor » Mange eldre rør må skiftes ut
Offentlig sektor

Mange eldre rør må skiftes ut

Foto: Kiwa

Slitasje på gamle rør gjør at det er mange utfordringer med å holde rent drikkevann unna avløpsvannet – katastrofen i Askøy kommune har vi friskt i minne.

På 1600-tallet ble rørsystemene i Norge laget av tre, men disse er heldigvis byttet ut. Rundt 1860 kom de første støpejernsrørene, og siden har det vært bygd ut med ulike materialer. Uavhengig av materiale som er brukt gjennom årene, er det alltid behov for kontroller, oppgradering eller utskifting.

De tynne rørveggene, korrosjon og setningsskader lager med tidens tann sprekker i rørveggene, med det resultat at noe blander seg med drikkevannet. Forurenset vann påvirker folkehelsen og miljøet, men store endringer i infrastrukturen må ofte gjøres, og det påløper store kostnader. Skandalen i Askøy kommune tidligere i år, der forurenset vann kom inn i drikkevannet, må unngås andre steder.

Krav til kvalitet på rørene og kompetanse

Plan- og bygningsloven stiller krav til kompetanse for å sammenføye og å legge nye vannrør. I tillegg skal det være dokumentert både egenkontroll og uavhengig kontroll på arbeidet som utføres. Kontroll, testing og krav til prosedyresveis er en kjerneaktivitet som skal virke forebyggende, og er en rimelig forsikring mot store kostnader senere dersom noe går galt.

Skal man fornye eller reparere va-nettverket er det relevant å rette fokus mot medarbeidernes kompetanse. Til det vil man trenge relevante og seriøse aktører som kan bidra til å heve kunnskapen blant dem som legger drikkevannrør og ikke minst har et kontroll- og oppfølgingsansvar.

Plastrør holder i 100 år

Uavhengig av om kommuner og andre aktører velger plast eller annet materiale, stilles det strenge krav til sammenføyning. Noen velger også utblokking av gamle støpejernrør og sementrør hvor det trekkes nye PE-rør med en heltrukken forbindelse. Dette benyttes oftest der hvor det skal utbedres på grunn av skader i eksisterende rør eller at de er modne for utskiftning.

avatar

Asgeir Haukaas

Senioringeniør, materialteknologi, Kiwa Teknologisk Institutt

– Utskifting av gamle rør er ofte nødvendig, men det er også viktig å fokusere på rehabilitering av gamle vannrør. Nye vannrør bygges i henhold til regelverket, mens gamle rør trenger oftere ettersyn og rehabilitering. Setter man inn nye plastrør, vil de kunne holde minst hundre år frem i tid, sier Asgeir Haukaas, senioringeniør for materialteknologi ved Kiwa Teknologisk Institutt.

Kiwa bistår norske kommuner og entreprenører. På sveiseskolen i Stavanger får kursdeltakere opplæring i blant annet sammenføyning av PE-rør og andre materialer innen plast. Sammenføyningsmetoden er speil og elektromuffesveising. Kiwa tilbyr spesialopplæring for kontroll, for som med all annen sveising kreves det internkontroll, eksternkontroll og dokumentert kvalitet i forbindelsen. Ingen ønsker å benytte gamle rør hvor det er risiko for tæring, groing og rustent brunt vann. Dette er særlig viktig i ledninger som får undertrykk. Da suges omkringliggende masser inn i rørene og katastrofen er et faktum.

Av Marius Morstøl Jenssen

Neste artikkel