Home » Offentlig sektor » Med data skal landet bygges – Vi trenger et krafttak
data

Med data skal landet bygges – Vi trenger et krafttak

Å gjøre data tilgjengelig handler om at vi vil gjøre det enklere for virksomheter å utveksle data seg imellom. Foto. Getty Images

Deling og anvendelse av data i offentlig sektor og overfor privat næringsliv gjør at vi kan levere bedre digitale tjenester til innbyggerne, utvikle ny næringsvirksomhet og sikre en mer effektiv offentlig forvaltning.

Det gjøres mye bra av mange. Brønnøysundregistrene tilbyr felles datakatalog og NAV tilbyr sammen med kommunene digitale sosialtjenester. Det satses tungt av våre europeiske naboer og undersøkelser fra blant annet OECD, EU og Riksrevisjonen viser at vi i Norge må dele og bruke data i langt større grad enn i dag. OECD oppsummerer dette godt i sin «Digital government review» av Norge: «Viljen til å utvikle en datadrevet offentlig sektor i Norge synes å være mer av et fremtidsønske enn en realitet i øyeblikket».

Hvordan bli best?

Hvordan kan Norge bli best på deling og anvendelse av data? Difi anbefaler å løse tre grunnleggende behov: Vi må gjøre data tilgjengelig, vi må kunne anvende dataene til analyse samt digitale tjenester og vi må ha ressurser som kan støtte de virksomhetene som ikke selv har kapasitet og kompetanse knyttet til deling av data.

Å gjøre data tilgjengelig handler om at vi vil gjøre det enklere for virksomheter å utveksle data seg imellom. Det krever felles teknisk infrastruktur som sikrer samhandling mellom virksomhetene samt et regelverk som tillater at data deles. Videre må roller og ansvar mellom dataeier og databruker være avklart, og dataene må forstås likt av begge parter.

avatar

Knut K. Bjørgaas

Avdelingsdirektør i DIFI

De viktigste teknologiene

Når dataene er gjort tilgjengelig kan vi hente ut den virkelige verdien ved å bruke dem i digitale tjenester og til analyseformål. Det kjente analyseselskapet Gartner sier at kunstig intelligens og maskinlæring er de viktigste teknologiene fremover. Begge kjennetegnes ved at de ikke fungerer særlig bra uten tilgang til store mengder data fra ulike kilder. Dette understreker behovet for å knytte sammen ulike løsninger for dataanalyse og samtidig tilby infrastruktur til de som ikke har kapasitet og kompetanse til å etablere den selv.

Difi foreslår også et kompetansesenter som kan bistå når dataeier eller databruker møter hindringer i form av regelverk, kompetanse, eller kapasitet. Kompetansesenteret blir også en viktig ressurs for arbeidet med å forenkle regelverket og gjøre det mer digitaliseringsvennlig basert på konkrete utfordringer.

Sikkerhet og personvern

Utviklingen knyttet til data og ny teknologi går i høy hastighet så vi må jobbe smidig. Vi må også sikre at deling og bruk av data skjer på en forsvarlig måte hvis vi skal opprettholde tilliten til forvaltningen. Tilgang til data må veies opp mot behovet for å skjerme slik at datasikkerhet og personvern ivaretas.

En samarbeidsorientert og smidig tilnærming hvor behovet for innovasjon ute i virksomhetene understøttes av sentrale løsninger og ressurser er nødvendig. Med dette kan vi tilrettelegge for økt deling og anvendelse av data til glede for innbyggere, privat næringsliv og offentlig sektor.

Av: Knut K. Bjørgaas, Avdelingsdirektør i DIFI

Neste artikkel