Home » Offentlig sektor » Menneskene må styre maskinene – ikke omvendt
Offentlig sektor

Menneskene må styre maskinene – ikke omvendt

Robot-teknologi
Robot-teknologi
Foto: Getty Images

Mette Nord

Leder i Fagforbundet

Den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang før. Tekniske nyvinninger gjør livet enklere for mange, og på en rekke områder må oppgavene løses på en ny måte. 

Det er ikke lenge siden vi bare ville fnyst av tanken på selvkjørende biler og busser, robothjemmehjelpere og hva det nå måtte være. I dag kjører enkelte korte busslinjer uten fører, og den første prototypen på en hjemmehjelp-robot ble vist fram for ikke så lenge siden.

Nye løsninger er bra

Vi i Fagforbundet er ikke negative til den digitale og teknologiske utviklingen, langt ifra. Medlemmene våre tar i bruk nye hjelpemidler hver eneste dag. Vi har fått en rekke nye velferdsteknologiske hjelpemidler, bare for å nevne noe. Fordelene er mange; eldre kan bo hjemme lenger fordi kommunen er et tastetrykk unna. Demente kan få større frihet med GPS-tracking, folk som trenger medisiner mange ganger i løpet av den dag, kan få dem via en digital dispenser, som sørger for riktig mengde til riktig tidspunkt. Hjemmehjelperen kan komme litt færre ganger og bruke mer tid på hvert besøk. Slik kan vi få mer tid til kvalitetstid sammen med den enkelte bruker.

Kan ikke erstatte mellommenneskelig kontakt

Men det må ikke bli slik at vi skal ta i bruk nye arbeidsmetoder og maskiner, bare fordi noen vil prakke dem på oss. Ingen app, plattform, nettbrett, eller robot kan noen gang erstatte mellommenneskelig kontakt.

Fagforbundet mener det er en tydelig sammenheng mellom kvalitet i tjenestene og medarbeidere som har kunnskap og vilje til å gjøre en god jobb.

Kunnskap gir kvalitet

Dette fungerer også omvendt. Medarbeidere som ikke mestrer nye arbeidsmåter og nye løsninger, vil selvsagt gjøre en dårlig jobb. Etter hvert vil kanskje et nytt hypermoderne hjelpemiddel ikke være til hjelp i det hele tatt, men fungere som en utstøtingsmekanisme for enkelte. Da har vi ikke vunnet noe som helst. Satt på spissen: I dag bruker en arbeidsgiver 80 prosent av investeringsbudsjettet på selve investeringen og 20 prosent på opplæring. Ofte burde det trolig vært omvendt.

Det er et allment anerkjent problem at alt for mange støtes ut av arbeidslivet. Det er sikkert hundrevis av forklaringer på det, men en av dem er uten tvil at ny teknologi og nye måter å jobbe på endrer innholdet i jobben så mye at folk ikke lenger føler at de mestrer den.

Det er flott med nye løsninger, men her gjelder det nok å skynde seg langsomt, i alle fall langsomt nok til at alle får være med. Det er et viktig lederansvar, og et ansvar for oss som er satt til å ivareta medlemmene våre.

Det er mennesker som må styre maskinene. Vi har et ansvar for å styre denne utviklingen i riktig retning, slik at teknologien legger til rette for et inkluderende trygt samfunn for alle.

Dette kan også gjelde personvern. Skandalen i Helse Sør-Øst, der store og sensitive datamengder om innbyggere ikke ble håndtert på en sikker måte, bør minne oss på at utvikling må skje i samarbeid med ansatte, politisk og administrativ ledelse og brukere.

Av Mette Nord, Leder i Fagforbundet

Neste artikkel