Home » Offentlig sektor » Mye å vinne på digitalisert renhold
Offentlig sektor

Mye å vinne på digitalisert renhold

Renholdere i «pandemiteamet», i den kommunale renholdsavdelingen Fagrent. Fra venstre: Anne Pauline Eriksen, Anita Kvalsvik, Tina Molund, Susann Johansen. Foto: Fagrent

Covid-19 har synliggjort hvor viktig renhold er i det norske samfunnet, mener Merethe Forfang, leder for Fagrent, Tromsø kommunes renholdsavdeling. – Nå er det viktig at vi beholder momentum i revolusjonen faget står i, sier hun.

Det begynner med digitale planleggingssystem for renhold.

– For å få utbytte av digitalisering, er det nødvendig å implementere et godt, digitalisert planleggingssystem, sier Forfang.

– Her kan man knytte alle flater som skal renholdes inn i systemet, alle grunndata som ligger til grunn for leveransen. Det gir et riktig bilde av hva som skal leveres, nøyaktige kalkyler, og er førende for annen planlegging, sier hun.

Klasserom, toaletter, ganger, korridorer – alle rom blir lagt inn med tilhørende renholdsbehov. Når renholderne så skal utføre jobben, markeres utført renhold på hver flate på en mobil enhet. Slik kan avdelingen til enhver tid rapportere fullstendig status for renhold i alle bygninger i systemet.

– Dette er tidsbesparende, og gjør kommunikasjon mellom ledelse, renholder og andre avdelinger mye enklere enn om man må samle informasjon hver gang. Samtidig gir det mulighet til å tilpasse leveransen mer nøyaktig, noe som også gir mer effektivt renhold, sier Forfang.

Robotikk blir viktigere

God innsikt og oversikt gir også mer kunnskap, og Forfang er opptatt av hvordan denne kompetansen kan tas med i planlegging av nybygg og rehabilitering på et tidlig tidspunkt.

– Renholdskompetanse bør tidlig inn i alle byggeprosjekter. Vi har mye å bidra med, eksempelvis ved materialvalg, overflater, møblering og byggets organisering. Dette vil både effektivisere renholdsoppgavene i det nye bygget og forlenge levetiden på bygget. Det er potensiale for å spare store summer på framtidig drift og vedlikehold, sier hun.

Men digitalisering stanser ikke ved planlegging og rapportering. Renholdsroboter og sensorikk er også viktige komponenter i fremtidens renhold.

– Robotikk kommer til å bli viktigere, og har fått stor betydning under pandemien, sier Forfang.

– Desinfeksjonsroboter har gjort det mulig å desinfisere rom og utstyr på mye kortere tid enn om det skulle vært gjort manuelt. Pandemien har medført endringer som vi må ta med oss videre. Mindre og bedre utviklede roboter for stordriftsrenhold imøtesees av leverandører i bransjen, sier Forfang.

Må dele erfaringer

– Med sensorer kan vi for eksempel få beskjed om det mangler toalettpapir, eller om flater har behov for rengjøring. Dette muliggjør et mer behovsstyrt renhold, uten at det går på bekostning av kvaliteten. I fremtiden vil vi måtte bruke ressursene enda mer effektivt, og da vil sensorikk, robotikk og et behovs- og kvalitetsstyrt renhold være helt nødvendig, sier Forfang.

– Det er stramme budsjetter, og det blir ikke et økt antall renholdere i framtiden, derfor må vi være smarte og planlegge godt for framtiden, på strategisk og operativt nivå, sier Forfang.

Som nettverksleder for renhold i Norsk Kommunalteknisk Forening sitt fagnettverk, er Merethe Forfang opptatt av at renholdsledere og renholdere må komme sammen og dele erfaringer, og sette retningen for den faglige utviklingen.

– Jo sterkere vi står sammen, og jo bredere kunnskapsgrunnlag vi har å slå i bordet med, jo lenger vil vår stemme bære, sier hun.

– Renhold er en samfunnskritisk oppgave, og må behandles som det.

Neste artikkel