Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Skal forbedre oppfølgingen av pasienter med flere kroniske sykdommer
Offentlig sektor

Skal forbedre oppfølgingen av pasienter med flere kroniske sykdommer

Målet er å forbedre offentlige tjeneste- leveranser gjennom å oppmuntre til utvikling og validering av banebrytende løsninger. Foto: MostPhotos

I Europa lever mer enn 50 millioner mennesker med såkalt multimorbiditet, en tilstand med to eller flere kroniske sykdommer. I mars ble prosjektet CareMatrix lansert for å bedre oppfølgingen av disse pasientene.

Brukerinvolvering er nøkkelen til ethvert vellykket prosjekt, og i helse er det offentlig sektor som er brukeren. Innovasjon skjer ofte i mindre og mer lettbente miljøer, ofte drevet at engasjerte gründere og innovatører. Det er derfor helt innlysende og nødvendig at sektorene samarbeider for å levere gode, testede og hensiktsmessige løsninger for å svare på utfordringene helsetjenesten står i. Det gjelder ikke bare innen dette prosjektet.

– I Vestre Viken HF ønsker vi å bidra i utvikling og testing av nye innovasjoner som bidrar til en bedre helsetjeneste. Ved etableringen av dette testmiljøet ønsker vi å senke terskelen for industrisamarbeid, sier forsknings- og innovasjonssjef i Vestre Viken HF, Kristine Kleivi Sahlberg.

Uten gode verktøy som kombinerer informasjon om diagnose, behandling og sykdomsutvikling, kan konsekvensene bli alvorlige. I dag er viktig informasjon delt i siloer og vanskelig å samle for å få full oversikt over pasientens helhetlige medisinske historie. Konsekvensen er at pasienten lider og helsepersonell fratas muligheten til å gi den beste behandlingen.

Målet er å forbedre offentlige tjenesteleveranser gjennom å oppmuntre til utvikling og validering av banebrytende løsninger. Dette må utvikles i tett dialog mellom pasientene, helsetjenesten og industrien.

I dag finnes det ingen integrert løsning som adresserer pasienter med multimorbiditet. Prosjektleder Bent-Håkon Lauritzen i Norway Health Tech sier at CareMatrix-prosjektet vil skape spennende muligheter for industrien.

– Innovativ teknologi er nøkkelen til å forsere de hindringene som pasientene og sykehusene opplever i dag. Vi trenger en «motor» som kan koble de forskjellige behovene opp til gode løsninger. Utviklingen av denne motoren må være basert på erfaringer og innspill fra pasienter og helsepersonell, i tillegg til den innovative jobben som industrien skal utføre. Som en del av prosjektkonsortiet gleder vi oss til å bistå i denne prosessen, sier Lauritzen.

Fakta om Multimorbiditet

I Europa lider over 50 millioner mennesker av multimorbiditet, en tilstand hvor pasienten har to eller flere kroniske sykdommer.

Nyere forskning viser at personer med multimorbiditet opplever en rekke system- og behandlingsrelaterte problemer. Dette skyldes delvis at nåværende løsninger leveres innenfor enkeltdiagnostiske spor eller siloer.

CareMatrix

CareMatrix er et H2020 Pre-Commercial Procurement-prosjekt (PCP) hvis formål er å stimulere til integrerte behandlingsløsninger innenfor multimorbiditet blant eldre aldersgrupper.

Prosjektet er et samarbeid mellom Vestre Viken HF, Norway Health Tech, Innovation Skåne, Skåne Läns Landsting, Stichting International Foundation for Integrated Care i Luxembourg og Servicio Vasco de Salud Osakidetza og Fundacion Vasca De Innovacion EInvestigacion Sanitarias i Spania.

Vil du vite mer om prosjektet?
Gå til prosjektets nettside: https://carematrix.eu/

Tekst: Sindre Holme og Anita Moe Larsen, Norway Health Tech

Next article