Home » Offentlig sektor » Suksessresepten for samarbeid
Offentlig sektor

Suksessresepten for samarbeid

Helseindustrien i Norge omsatte i 2018 for 65 milliarder kroner og eksporterte for hele 25 milliarder kroner.

Helse var underutviklet som næring

Rapporten «Helsenæringens verdi» som kom ut i vår, viser hvordan helsenæringen har vokst de siste årene. Med en vekst på åtte til ti prosent årlig de siste 5-7 årene har den holdt en raskere veksttakt enn næringslivet forøvrig (øvrig næringsliv har vekst på to prosent årlig). Rapporten viser at det totale økosystemet av helseaktører har omsatt for 148 milliarder kroner i 2019, hvilket gjør helsenæringen til en stadig viktigere del av norsk økonomi. Nyskapingstakten har vært særlig fremtredende i Oslo og Viken.

Spydspiss i utviklingen

Anne Kjersti Fahlvik er områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet. Hun mener at etableringen av Norway Health Tech var viktig for å sette fart i arbeidet for å gjøre helse til en viktig næring i Oslo og Viken.

Klyngeorganisasjonen som sådan har mottatt midler gjennom FORREGION/VRI i over ti år, og klyngens medlemmer i privat og offentlig sektor bruker til enhver tid en rekke av Forskningsrådets tilbud, være seg SkatteFUNN eller mer konkurransebaserte ordninger.

Mobilisering av unge bedrifter

FORREGION-ordningen ble etablert i 2007, og har gjennom årenes løp gitt mange unge bedrifter muligheten til å sette i gang viktige FoU-aktiviteter.

– Vi tror ordningen har vært svært viktig for helsenæringen. Dette er en næring som i hovedsak er kunnskapsintensiv, og med stor nytte av forskningsbidrag. Svært mange bedrifter som startet opp med et enkelt forprosjekt i FORREGION, har gått videre til større prosjekter i Forskningsrådet og EU, sier Johan Edvard Grimstad som er næringsråd i Viken fylkeskommune.

johan-edvard-grimstad

Johan Edvard Grimstad

Næringsråd, Viken fylkeskommune

Pandemien har vist at samarbeidet fungerer

Enhver krise representerer også en mulighet. Da covid-19 spredde seg over hele verden i mars, ble pandemien samtidig en test på hvor omstillingsdyktig helsenæringen er, og hvor godt samarbeidet mellom fylkene, helsetjenesten, næringen og forskningen egentlig var.

Næringsråd Grimstad i Viken fylkeskommune fortsetter: Selv om FORREGION i seg selv ikke er et virkemiddel for å avhjelpe korona-krisen som rammer næringslivet, tilveiebringer det at folk, bedrifter og bransjen møtes i FORREGION-regi. Dette har igjen gitt koblinger som er til hjelp i å bringe fram løsninger på umiddelbare utfordringer knyttet til en slik pandemi. Det være seg å få til produksjon av noe vi i Norge mangler, beredskap, og å hjelpe hverandre i å søke på ordninger – både nasjonale og internasjonale – som kan istandsette bedrifter til å utvikle seg og levere på behov samfunnet har, sier Grimstad.

Kritisk viktig samarbeid

Næringsbyråd Evensen i Oslo sier at de virkemidlene som fylkene, Forskningsrådet og Norway Health Tech sammen har skapt, har vært helt avgjørende for å respondere raskt og godt:

victoria-marie-evensen

Victoria Marie Evensen

Næringsbyråd, Oslo Kommune

– Uten gode forskningsmiljøer, en oppgående helsenæring og et godt samarbeid mellom alle parter, hadde pandemien hatt helt andre, alvorlige konsekvenser for landet vårt, sier Evensen.

Skrevet av: Norway Health Tech

Neste artikkel