Home » Offentlig sektor » Tilllitsreformen må tilrettelegge for lokale suksesshistorier
Offentlig sektor

Tilllitsreformen må tilrettelegge for lokale suksesshistorier

Lederne sitter med et helhetlig overblikk over hva barn og unge trenger, og hvordan personalressursene bør settes sammen og ledes for å ivareta barna og unges utvikling og læring på en best mulig måte. Foto: Getty Images

Den nye regjeringen har vært tydelig på at den ønsker å gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor. Spørsmålet alle stiller seg nå, er hva denne reformen konkret skal inneholde. I Skolelederforbundet har vi klare forventninger.

Som ledere i skole og barnehage vet vi at tillit mellom alle ledd i organisasjonen er selve forutsetningen for å kunne utøve god ledelse som gir barn og unge det tilbudet de fortjener og har krav på.

Opplæringsloven setter sine tydelige krav, og som ledere sitter vi på et komplekst ansvar. Vi skal imøtekomme kravene fra nasjonale og lokale skolemyndigheter – og balansere disse opp mot behovene til barn og unge, ansatte og foresatte ved hver enkelt skole og barnehage. En vesentlig faktor for å kunne balansere disse er gode ressursrammer, godt lokalt samarbeid og et godt tillitsbasert lederskap.

Stig Johannessen

Forbundsleder i Skolelederforbundet

Tillitsreformen i praksis

Hvis en tillitsreform skal fungere etter hensikten, mener vi at den må gjennomføres med de lokale behovene for øye. Å innføre enda flere nasjonale normer, lover og regler er ikke veien å gå. Da snakker vi mer om en ytterligere forsterkning av en styringsreform som ikke vil bidra positivt til å utvikle skoler og barnehager i tiden fremover.

I den grad det må sprøytes inn mer tillit i vår sektor, så er det tillit fra nasjonale og lokale skolemyndigheter til at hver enkelt skole og barnehage er det leddet som i størst grad kan sies å sitte med fasiten på denne kompliserte ligningen.

Lederne sitter med et helhetlig overblikk over hva barn og unge trenger, og hvordan personalressursene bør settes sammen og ledes for å ivareta barna og unges utvikling og læring på en best mulig måte. Å gi ledelsene på hver enkelt skole og barnehage ressurser og nødvendig handlingsrom til å skape de lokale suksesshistoriene – for oss er det tillitsreformen i praksis.

Flere yrkesgrupper

Skolelederforbundet har lenge kjempet for å få andre yrkesgrupper inn i skolen – flere viktige medspillere i laget rundt eleven, som kan bistå lærerne i det krevende arbeidet det er å ivareta elevenes sosiale utvikling og behov.

Flere miljøterapeuter, barne- og ungdomsarbeidere, psykologer og andre støtteressurser trengs, bare for å nevne noen. Det samme gjelder administrativ avlastning for lederne. Alt for mange rektorer og barnehagestyrere mangler personal som kan støtte opp om barn og unges læring og utvikling, kunne ta unna kontoroppgaver, saksbehandling og rapportering. Derfor sliter de også med å finne tid til å lede det pedagogiske utviklingsarbeidet ved sin skole og barnehage.

Gode lokale løsninger

Å få på plass dette støtteapparatet koster penger. Mye penger. Diskusjonen om tillitsreformen er derfor i våre øyne også en diskusjon om hvilket nivå som skal forvalte ressursene.

Vårt ønske er at regjeringen, i tråd med sine løfter, øker de frie midlene til kommunene – og setter sin lit til at dyktige ledere og ansatte på hver enkelt skole- og barnehage kan utøve en tillitsbasert ledelse som finner gode lokale løsninger til beste for barn og unges utvikling.

Skolelederforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganiasjon for ledere i oppvekstog opplæringssektoren. De har cirka 4200 medlemmer og kjerneverdierne er fremtidsrettet, kompetent og handlekraftig. Skolelederforbundet er også en del av den europeiske skolelederorganisasjonen ESHA.

Les mer her!

Av Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet

Neste artikkel