Home » Offentlig sektor » Vi skal lage gode tjenester for deg
Offentlig sektor

Vi skal lage gode tjenester for deg

Grete Orderud, avdelingsdirektør i Digitaliserings- direktoratet og forfatter av artikkelen. Foto: Digitaliseringsdirektoratet, Khan Le

En offentlig sektor som serverer deg som en dyktig servitør, som ser deg og dine behov, som umerkelig gir deg tjenestene når du trenger de. Høres det fint ut? Det er det som er målet vårt. Derfor jobber vi nå med å koble offentlige tjenester sammen i syv prioriterte livshendelser.

Disse syv livshendelsene ble vedtatt i regjeringen og KS Kommunesektorens organisasjon sin digitaliseringsstrategi «En digital offentlig sektor». Strategien skal sikre at ditt møte med det offentlige skal bli enklere og bedre. Det er du som skal stå i sentrum for vårt arbeid.

De syv prioriterte livshendelsene vi jobber med for å lage sammenhengende tjenester er: Ny i Norge (Kunnskapsdepartementet), Starte og drive en bedrift (Nærings- og fiskeridepartementet), Starte og drive en frivillig organisasjon (Kulturdepartementet), Dødsfall og arv (Kommunal- og moderniserings-departementet), Alvorlig sykt barn (Helse- og omsorgsdepartementet), Miste og finne jobb (Arbeids- og sosialdepartementet) og Få barn (Arbeids- og sosialdepartementet).

Å møte deg i din livssituasjon krever at vi tenker nytt og at stat, kommune, privat næringsliv og frivillige organisasjoner samarbeider godt. Det stiller krav til et sterkere innbyggerfokus og tvinger oss ut av siloene vi er vant til å jobbe innenfor, så dette er både spennende og krevende på samme tid.

Tjenester som henger sammen

En sammenhengende tjeneste er en kjede av tjenester og data som til sammen gjør at du får gjort det du skal på en enkel måte. Et eksempel på en livshendelse som vi i Digdir har fått ansvar for å gjøre mer sammenhengende er «dødsfall og arv». Et dødsfall utløser en rekke behov for offentlige tjenester: For å planlegge en begravelse må du aller først ha en dødsattest. Denne går iblant digitalt, men ikke alltid. Etter å ha avgjort om du vil ha offentlig eller privat skifte, trenger du en skifteattest. Uten den får du ikke startet på et oppgjør etter dødsfallet. Skal du søke om stønad til begravelsen? Da må du fylle ut papirskjemaer. Alle som har mistet noen vet at du etter et dødsfall ofte har nok med å sørge. Når du i tillegg må forholde deg til ulike offentlige instanser som ikke er koordinerte, så kan byrden bli ekstra tung. Møtet med det offentlige skal bli langt enklere i fremtiden.

Felles økosystem for digital samhandling

Det er et mål i digitaliseringsstrategien at offentlige tjenester bygger på et felles økosystem for å kunne samhandle digitalt. Dette økosystemet skal løse like behov i tjenesteutviklingen og består av felleskomponenter, datakilder og felles arkitektur. Eksempler på slike er Folkeregisteret, Altinn, ID-porten og Fiks-plattformen for kommunene. Deling og gjenbruk av løsninger og data gir raskere tjenesteutvikling, bedre brukeropplevelse, i tillegg til at vi sparer tid og penger.

Data som flyter trygt og godt og fanger opp viktige hendelser i livene våre gjør at det offentlige kan levere bedre tjenester, og du og jeg slipper å gi fra oss opplysninger mer enn én gang. Det gir gode tjenester for deg.

Av Grete Orderud, avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet

Neste artikkel