Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Vil være smart for innbyggerne
Sponset

Hva er en smart by? Mange sliter med å svare godt på spørsmålet. Sandefjord kommune er opptatt av at de smarte løsningene skal bidra til nyttige og lett tilgjengelige tjenester for innbyggerne. Nylig lanserte kommunen en app med fokus på dialog og samhandling med de frivillige.

For å utvikle tjenesten ble samtlige lokale lag og foreninger invitert med i prosessen, og resultatet ble en app som favner alt  fra sensordata til kommunal informasjon, kulturarrangementer og siste nytt fra historielaget eller skolekorpset i nærheten. Alt innbyggerne får i sin feed er skreddersydd hvor i kommunen de bor, og hvilke interesser og informasjonsbehov de har.  

Gode resultater

To måneder etter lansering av første versjon har mer enn åtte tusen innbyggere lastet ned appen og den daglige bruken er også høy. Prosjektleder Lars Petter Kjær har god grunn til å være fornøyd.

– Gjennom å bruke kjent teknologi på nye måter, involvere frivilligheten og ikke minst jobbe tett med et sterkt gründer-miljø i kommunen, har det åpnet seg mange muligheter, forteller Kjær, som allerede ser fram til at appen vil fylles med flere tjenester og mer funksjonalitet.

– Vi vil særlig se på muligheten for å legge inn proaktive elementer hvor vi henvender oss direkte til innbyggerne, sier Kjær.

Parallelt med lanseringen av ny app, åpnet kommunen en helt ny gågate i byen. De har valgt å kalle den Norges smarteste gate. Ved hjelp av blant annet interaktive skjermer, ny sensorteknologi som måler luftkvalitet, trafikkmønster og badetemperaturer, samt intelligente avfallsbeholdere og gatelykter, ønsker kommunen å ha ett sted der innbyggere og besøkende kan få et inntrykk av hvordan nye, teknologiske løsninger kan gjøre hverdagen deres enklere – og smartere.  

– Kommunen har bygd all infrastruktur og vi eier dataene, men mulighetene for hvordan disse kan utnyttes er nærmest ubegrensede. Gjennom å tilrettelegge for, og samarbeide tett, med næringslivet, tror og håper vi at dette vil få mange positive ringvirkninger for kommunen – og innbyggerne våre, sier IKT-leder i kommunen, Sondre Andersen.

Next article