Skip to main content
Home » Start eget » Ikke glem de immaterielle verdiene dine når du tenker nytt
start eget

Ikke glem de immaterielle verdiene dine når du tenker nytt

Av: Bernt Boldvik, Avdelingsdirektør - Kunnskap og kommunikasjon, Patentstyret

Startups og gründere har det siste tiåret hørt at de må tenke globalt fra første dag. Da blir det desto viktigere å tenke på de immaterielle verdiene – for det gjør konkurrentene. 

Startups og gründere har det siste tiåret hørt at de må tenke globalt fra første dag. Da blir det desto viktigere å tenke på de immaterielle verdiene – for det gjør konkurrentene. 

Beskytt ideen din

Undersøkelser i Norge har vist at mange glemmer å beskytte ideene sine. I andre land ser vi derimot en sterk økning i bruk av immaterielle rettigheter (IPR), særlig i Asia. 

• I Norge opplever nær én av tre norske bedrifter at andre virksomheter har etterlignet bedriftens navn, logo, teknologi eller tjenester, og over 70 prosent mener at kopiering vil øke i fremtiden. 

• Likevel svarer bare 33 prosent ja på spørsmålet om det kan være aktuelt å registrere varemerker og design eller patentere oppfinnelsene sine. Dermed utnytter de ikke det verdipotensialet som ligger i slike immaterielle rettigheter (IPR).

Du skaper verdier

Hvorfor skjer dette i en tid der de immaterielle verdiene utgjør det meste av den økonomisk verdien til en gjennomsnittsbedrift? For denne verdien, i kombinasjon med økt konkurranse og kopiering fra både internasjonale og nasjonale aktører – gjør det nødvendig med en mer bevisst holdning til IPR.

Bedriften din er i dag avhengige av verdiene du skaper gjennom bruk av ansattes kunnskap, relasjoner, kreativitet, metoder og kompetanse. Dette foregår i økende grad i samarbeid med andre aktører via internettbaserte plattformer og utviklingsverktøy. I større grad inntar også kundene dine rollen som idé- og produktutvikler. Det handler ofte mer om å utvikle ideer og konsepter sammen med dem enn alene. 

Åpner mange dører

Ved utvikling av ny teknologi eller tjenester er det din bedrifts ansvar å unngå å krenke andres rettigheter. Dette krever en oversikt over hva som er registrert av rettigheter innenfor det området hvor utviklingen foregår. En utviklingsprosess er tidkrevende og kostbar, og derfor kan det ha avgjørende betydning å undersøke om det både foreligger samarbeidsmuligheter og rettigheter. Dette reduserer risikoen for at du finner opp hjulet på nytt, og åpner døren for fremtidig samarbeid, partnerskap og lisensieringsmuligheter.

Ved å overse mulighetene som ligger i immaterielle rettigheter går du glipp av et rimelig innovasjonsverktøy, og risikerer å miste konkurransekraft og inntjening. Bruk av slike rettigheter er et av bedriftens viktigste aktiva, og vil ha avgjørende betydning ved konsolidering og handlingsrom i eget marked, fusjoner, kapitaltilførsel, partnerskap, oppkjøp og lisensiering . Kort sagt, muligheten for forretningsutvikling.

Lær å bruke verktøyene

En analyse Patentstyret gjorde i 2018 viser at IPR-intensive industrier genererte 26 prosent av alle arbeidsplassene i Norge i perioden 2011-2013, og at disse arbeidsplassene i gjennomsnitt stod for mer enn 51 prosent av den totale økonomiske aktiviteten (BNP) i Norge. Tenker du nytt – lær deg å bruke IPR-verktøyene. Din og Norges fremtid avhenger av det!

Av: Bernt Boldvik, Avdelingsdirektør – Kunnskap og kommunikasjon, Patentstyret

Next article