Sponset
Ny nasjonal løsning for bilder i elektronisk pasientjournal
ASPIT Medic gir fastleger, avtalespesialister og andre helsearbeidere enkel tilgang til medisinske bilder i elektronisk pasientjournal, uten at det krever store investeringer, utskiftning av utstyr eller journalsystem. I dag er det et problem at medisinske bilder ofte lagres lokalt, direkte på medisinteknisk utstyr eller lokal PC. Det blir problematisk å opprettholde en fullstendig pasienthistorikk og … Continued