Fremtidens helseteknologi
Digitaliseringen av helsesektoren krever mer samarbeid
Samfunnet går i retning av å bli heldigitalisert og mange bransjer har kommet langt med digitaliseringsarbeidet. Helsesektoren henger etter i utviklingen, men er i ferd med å våkne.  Den norske helsesektoren preges av mange gamle teknologiske systemer, mye gammelt medisinskteknisk utstyr samt tunge datasystemer og IKT-infrastruktur som trenger oppgradering eller bør skiftes ut. – Helsesektoren … Continued